PHP Mail

PHP mail gönderme komutu “mail” olarak geliştirilmiştir. PHP kullanarak otomatik elektronik posta gönderme scriptleri hazırlayabilirsiniz. Mail komutunun kullanımı; <?php mail(to,subject,message,headers,parameters); ?> şeklindedir

PHP mail fonksiyonu açıklama: mail(to,subject,message,headers,parameters);
to : Zorunludur, eposta alıcı veya alıcıların elektronik posta adresidir.
subject Zorunludur, elektronik postanın konusu girilir, yeni satır karakteri kabul etmez
message :Zorunludur, gönderilen elektronik postanın içeriğini barındırır. Her satır LF (\n) yeni satır karakteriyle belirtilebilir.70 satırı aşmamalıdır.
headers :İsteğe bağlıdır. From, CC ve Bcc gibi ek üstbilgileri belirtir. Ek başlıklar bir CRLF (\r\n)ile ayrılmalıdır .
parameters : İsteğe bağlıdır. Sendmail programına ek bir parametre ekler (sendmail_path yapılandırma ayarında tanımlanan parametre). (yani, sendmail ile -f sendmail seçeneği kullanılırken zarf gönderen adresini ayarlamak için kullanılabilir)

<?php
$mime_boundary = “—-Salt-Kelimesi—-“.md5(time());
$to = “$result_mail”;
$subject = ” Hatırlatma”;
$headers = “From:  hatırlatma !<noreply@example.com>\n”;
$headers .= “Reply-To: Hatırlatma <noreply@example.com>\n”;
$headers .= “MIME-Version: 1.0\n”;
$headers .= “Content-Type: multipart/alternative; boundary=\”$mime_boundary\”\n”;
$message = “–$mime_boundary\n”;
$message .= “Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-9\n”;
$message .= “Content-Transfer-Encoding: 8bit\n\n”;
//text
$message .= “Değerli Üyemiz :\n\n”;
$message .= “Nasılsınız?\n”;
$message .= “http://www.example.com\n\n”;
#HTML EMAIL PART
$message .= “–$mime_boundary\n”;
$message .= “Content-Type: text/html; charset=iso-8859-9\n”;
$message .= “Content-Transfer-Encoding: 8bit\n\n”;
$message .= “<html>\n”;
$message .= “<body style=\”font-family:Verdana, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size:14px; color:#666666;\”>\n”;
$message .= “Değerli üyemiz :<br>\n”;
$message .= “<br>\n”;
$message .= “Nasılsınız?<br>\n”;
$message .= “http://www.example.com<br>\n\n”;
$message .= “<br>\n”;
$message .= “</body>\n”;
$message .= “</html>\n”;
$message .= “–$mime_boundary–\n\n”;
$mail_sent = @mail( $to, $subject, $message, $headers );
if($mail_sent) echo “Gönderildi”;
?>

PHP Mail ile Birlikte Kullanabilelceğiniz Fonksiyonlar:

PHP ile sayfa cache kontrolü ile gönderilen sayfanın ömrünün belirleyebilirsiniz. Bu özellikle oturum ile açılan ve güvenlik istenilen yerlerde gerekli olabilir.

<?php
header(“Cache-Control: no-cache, must-revalidate”); // HTTP/1.1
header(“Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT”); // Date in the past
?>

PHP giriş güvenlik filtreleri; htmlentities($string, ENT_QUOTES, $char_set); ve  htmlspecialchars();
PHP türkçe karekter kod dönüşümü  ÇçĞğıİÖöŞşÜü

<?php
$mesaj = $_POST[‘mesaj’];
$tr = array(‘Ç’, ‘ç’, ‘Ğ’, ‘ğ’, ‘ı’, ‘İ’, ‘Ö’, ‘ö’, ‘Ş’, ‘ş’, ‘Ü’, ‘ü’);
$kod = array(‘&Ccedil;’, ‘&ccedil;’, ‘&#286;’, ‘&#287;’, ‘&#305;’, ‘&#304;’, ‘&Ouml;’, ‘&ouml;’, ‘&#350;’, ‘&#351;’, ‘&Uuml;’, ‘&uuml;’);
$veri = str_replace($tr, $kod, $mesaj);
?>

PHP scriptin kendi üzerine form nesneleri gönderilmesi:  <form action=”<?=$PHP_SELF ?>” method=”POST”>
PHP kısa if kontrolü : echo $mail_sent ? “Mail sent” : “Mail failed”;

İlk yorum yapan olun

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.