WordPress Editor Tarih Etiketini Kaldırma

Chrome veya Firefox’ta öğeyi incele dediğiniz zaman ilgili bölgenin css bölüm ismini görebilirsiniz. Burada değişiklik yoksa, WordPress admin sayfasındaki Görünüm içindeki CSS Düzenle’yi tıklarak aşağıdaki CSS kodunu ekleyerek Posted bölümünü gizleyebilirsiniz Burada önemli olan div html elamanının adını doğru tespit edebilmektedir. Yani CSS kodundaki “post-meta” yeriden sizin div içindeki class adı neyse onu yazmanız yeterli […]

HTML Notları

HTML Notları ile, HTML ilgili pratik bilgiler içeren bu yazıda. Web sitesi geliştirme süreçlerinde karşılaştığım, aradığım pratik html notlardır. HTML, türkçe meta tag, html sayfasını türkçeleştirmek için kullanılır. <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″> HTML, css bir layer tanımlaması //Katman <div id=”denem” style=”position:absolute ; left:100px ; top:20px;width:300px ; height:400px ; visibility:visible” > Su anda bir katman(layer)in icerisindeyim […]

PHP Sınıflar

PHP sınıflar kullanımı nesne tabanlı programlama için gereklidir. Nesne tabanlı programlama (Object Oriented Programming) gerçek hayattaki somut nesnelerin, yazılım dünyasında soyut varlıklarla temsil edilmesi şeklinde yapılır. İlk geliştirilen programlama dillerinde, kodlar alt alta yazılıp çalıştırılırdı. Kod satırları arttıkça karmakarışık bir hale gelirdi. Bu zorluğu aşmak için programlama dilleri nesne tabanlı programlamaya evrilmiştir. Aslında PHP dili […]

PHP Image Resim İslemleri

Web uygulamaları tasarlarken, bir çok yerde dinamik resim ihtiyacınız olabilir. Güvenlik için doğrulama resmi uygulamalarında, filigran uygulamalarında dinamik olarak sayfaya giren her kişiye ayrı bir resim göstermek için PHP programlama dilinde, php image resim işlemleri için GD kütüphanesi geliştirilmiştir. GD , resim işleme amaçlı bir ANSI C kütüphanesidir. Boutell.Com tarafından açık kaynak kodlu bir yazılım […]

PHP Fonksiyonlar

PHP programlama dilinde çeşitli işlemleri yapabilmek için bir çok PHP fonksiyonlar geliştirilmiştir. PHP rastgele sayı üretmek için rand fonksiyonu vardır. <?php $rastgele_sayi = rand(1,99); echo $rastgele_sayi; ?> Buradaki rand(1,99) komutu ile birden 99’a kadar her çalıştırıldığında rastgele sayı üretir. bool file_exists ( string $dosyaAdı ) file_exists ile dosyanın var olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. $pattern = ‘/(?<=&)([^&=]+)(?:=([^&]*))/’; […]

PHP Mail

PHP mail gönderme komutu “mail” olarak geliştirilmiştir. PHP kullanarak otomatik elektronik posta gönderme scriptleri hazırlayabilirsiniz. Mail komutunun kullanımı; <?php mail(to,subject,message,headers,parameters); ?> şeklindedir PHP mail fonksiyonu açıklama: mail(to,subject,message,headers,parameters); to : Zorunludur, eposta alıcı veya alıcıların elektronik posta adresidir. subject Zorunludur, elektronik postanın konusu girilir, yeni satır karakteri kabul etmez message :Zorunludur, gönderilen elektronik postanın içeriğini barındırır. […]