Arduino Uno R3 Klon İle LCD Uygulaması

Arduino Uno R3 Klon İle LCD Uygulaması : Ardunio ile lcd uygulamasını klon olarak geçen arduino uno ile yapacağız. Bu klon arduinolar oldukça ucuz olmaka beraber orjinal olanlarına göre bazı zorluklar olabilmektedir.  İlk zorluğu kurulum sırasında yaşadık. Usb direk takılınca bilgisayar tanımıyor. Sürücüyü diğer makalemize yükledik buradan inceleyebilirsiniz.

Arduino ve LCD ekran bağlantısı.

Arduino ve LCD dört tel ile birbirine bağlanyır. Arduinodaki 5v,GND,A5 ve A4 bağlantıları LCD deki GND, Vcc, SDA ve SCL portlarına bağlanıyor.Arduino ve LCD bağlantısını aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.

Arduino LCD
5V VCC
GDN GDD
A5 SCL
A4 SDA

Bu bağlantılar yapılıp USB ile de bilgisayar bağlantısı da kurulduktan sonra artık kodlama kısmına geçebilirsiniz. Biz uygulmamamızda NewLiquidCrystal kütüphanesini kullandık. Kütüphaneyi buradan indirip arduino kod geliştirme ortamına zip oalrak aşağıdaki menülerden ekleyebilirsiniz.

Kütüphane ekledikten sonra aşağıdaki kodu ekleyebilirsiniz. Derleme sonunda hata yoksa arduinonuza yükleyebilirsiniz.

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

//LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, POSITIVE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);

void setup()
{

lcd.begin(16,2); // lcd kuruluyor
lcd.clear (); // temizle
lcd.print(” baba seni”);

lcd.setCursor ( 0, 1 ); // ikinci satıra git
lcd.print (” seviyorum”);
}

void loop(){

//buradaki loop sürekli çalışma sonsuz döngü kısmı şimdilik boş.

}

Burada dikkat etmeniz gereken konulardan biri de lcd ekran arkasında bir parlaklık ayarı var. Eğer yaptığınız yazılar gözükmüyorsa aşağıdaki fotroğrafta gözüken mavi parlaklık ayarıyla oynayın.

Arduino LCD ektan arka yüzü