Bilgi Haritası Nedir?

Bilgi haritası nedir. Bilginin çığ gibi büyüdüğü günümüzde, bilgiye hızlı ulaşmak en önemli konudur. Bu yüzden bilginin haritalanması gerekir.

  • Bigli depoları ve bilgi dinamikleri arasındaki ilişkilerin önemini gösteren, örtük ve açık bilginin gezinmesine yardımcı olan haritalara bilgi haritası denir.
  • Bilgi haritalarının en önemli noktası örtük bilginin yakalanmasıdır.
  • Bilgi haritası bir örgütte bilginin sınırlarının görülmesini, akışının, kaynağının adresini ve sentezlerinin çıktılarını gösterir.
  • Bilgi haritasında kritik nokta, hangi bilginin kimde, nerede ve nasıl bulunduğunu ortaya koymaktır.
  • Doğru bilgiyi, doğru yerde, doğru zamanda,doğru kanalları kullanarak doğru kişiye doğru iletmek.
  • Bilgi haritasının genişleyebilir bir notasyona sahip olması gerekir.
  • Bilgi haritası, bilginin nerede olduğunu gösteren bir rehber yada bilginin kendisi de olabilir.