MS SQL Komut Satırından Yedekleme Nasıl Yapılır?

Windows komut satırından ms sql yedekleme içim;

sqlcmd -S LOCALHOST\SQLEXPRESS -E -Q “BACKUP DATABASE DataBaseAdi TO DISK = ‘C:\SQL_Backup\yedek-db-%date:~-4%_%date:~3,2%_%date:~0,2%__%time:~0,2%_%time:~3,2%_%time:~6,2%.Bak’ WITH FORMAT, MEDIANAME = ‘C’,NAME = ‘Full Backup of DataBaseAdi'” 1>c:\SQL_Backup\backup.log

Yukarda DataBaseAdi yerine kendi veri tabanı adını yazınız. Bu script “C” nin altında “SQL_BacKup” altına yedekleyeceğinden, böyle bir klasör oluşturmanız ya da bu klasör yolunu değiştirmeniz gerekir.