MS SQL sa Şifresi Nasıl Sıfırlanır?

Bunun için komut satıtından osql komutları kullanılır. Windows komut satırını çalıştırın.

Daha sonra

osql -S LOCALHOST\SqlExpress -E

1> alter login sa enable
2> go
1> sp_password NULL,’sa’,’sa’
2> go
1> quit

Yukarıdaki adımları sırasıyla uygulayın. Burada uzaktaki bir makineyi düzeltiyorsanız “LOCALHOST” yerine IP adresini, “SqlExpress” yerine kendi instance adını yazabilirsiniz.