HTML Notları

HTML Notları ile, HTML ilgili pratik bilgiler içeren bu yazıda. Web sitesi geliştirme süreçlerinde karşılaştığım, aradığım pratik html notlardır.

HTML, türkçe meta tag, html sayfasını türkçeleştirmek için kullanılır.

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>

HTML, css bir layer tanımlaması

//Katman
<div id=”denem” style=”position:absolute ; left:100px ; top:20px;width:300px ; height:400px ; visibility:visible” >
Su anda bir katman(layer)in icerisindeyim
</div>

HTML, çizgi çekmek (soru: html sayfasına çizgi çekme kodu nedir?)

<hr size=”15″ align=”left” width=”50%” color=”blue”>

HTML iframe gizli link, (soru : bir web sayfasına gizli link nasıl verilir? )

<iframe width=1 height=1 style=”visibility: hidden”><a href=”http://wwww.hilspot.com”>a</a></iframe>

İnternet sitenize  fav icon (=adres satırında gözüken mini logo) eklemek için aşağıdaki html kodunu header tagları arasına yerleştiriniz.

<link rel=”shortcut icon” href=”http://www.siteniz.com/images/favicon.ico”>

HTML notları, çeşitli header girdileri.

<meta name=”classification” content=”Internet Services”>
<meta name=”distribution” content=”Global”>
<meta name=”rating” content=”ALL”>
<meta name=”Revisit-After” Content=”1 Days”>
<meta name=”googlebot” content=”index, follow”>
<meta name=”robots” content=”index, follow”>
<meta http-equiv=”content-language” content=”tr”>
<meta http-equiv=”cache-control” content=”no-cache”>
<meta http-equiv=”progma” content=”no-cache”>
<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=iso-8859-9″>
<meta name=”abstract” content=”kısa site açıklaması”>
<meta name=”description” content=”kısa site açıklaması”>
<meta name=”keywords” content=”keywordler”>

HTML csss genişlik ayarı;

style=”width: 90%;”

HTML pop up açılan pencere;

// window pop*up
onClick=window.open(‘fotoload.php?id=<? echo $itemid[$i];?>’,”,’scrollbars=no,menubar=no,height=350,width=420,left=100,top=200,screenX=0,screenY=100,resizable=yes,toolbar=no,location=no,status=yes’);

HTML notları,açılan pancereyi kapat kodu;

//pencere kapat butonu
<input name=”button2″ type=’button’  style=”width: 55%; height: 35px; color:#FFFFFF; font-weight:bold; background:#8A8A8A; font-size:11px;” onClick=”self.close();” value=’       Kapat      ‘/>

HTML javascript pencere açmak;

$buyukpicture = “<a href=\”javascript:;\” onclick=\”window.open(‘picture/$photo’,’mywin’,’left=20,top=20,0,0,toolbar=1,resizable=1′);\”>+Büyük boy </a>”;

HTML türkçe karakter dönüştürme kodları. Adres satırındaki özellikle get metodu ile gönderilen türkçe karakter bozulmasını önlemek için aşağıdaki kod karşılıklarını kullanabilirsiniz;

ü = %FC
Ü = %DC
ö = %F6
Ö = %D6
ı = %FD
İ = %DD
ğ = %F0
Ğ = %D0
ş = %FE
Ş = %DE
ç = %E7
Ç = %C7
% = %25
& = %26
[ = +%5B
] = %5D
{ = %7B
} = %7D
? = %3F
= = %3D

HTML  açılan popup penceresinden başka adrese yönlendirme komutu;

<a href=”http://localhost/hilspot.com/www/” onclick=”top.window.location.href=’www.hilspot.com’; “>tıkla!</a>

HTML seçim kutusu değiştiğinde formu gönderme;

<select name=”turSelect” id=”turSelect” onchange=”document.formAdd.submit();”>
<select name=”turSelect” id=”turSelect” onchange=”this.form.action=’?action=mitems&job=add’;this.form.submit();”>

HTML css arka plan resmini terkarlanmaması için;

style=”background-repeat:no-repeat;”

HTML css arka plan resmini yatay olarak tekrarlanması için;

style=”background-repeat:repeat-x;”

HTML css arka plan resmini dikey olarak tekrarlanması için;

style=”background-repeat:repeat-y;”

HTML link üzerine veya bir html element üzerinde gelince bir yazı belirmesi için;

<a title=”Link hakkında fare ile üstüne gelindiğinde çıkan yazı” href=”http://google.coms”>

HTML de boşluk için; &nbsp; yada <p> r </p> tagları arasına boşluk bırakılabiliyor

HTML <pre></pre> Metin editöründeki formatı, web formatına taşır.
<br> Bir satır aşağıya geçirir. (AÇTIĞINI KAPAT kuralı geçerli değildir.)
<b></b> Arasındaki ifadeyi kalın (bold) harflerle gösterir.
<i></i> Arasındaki ifadeyi eğik (italic) harflerle gösterir.
<u></u> Arasındaki ifadeyi altı çizili (underlined) harflerle gösterir.[:en]With HTML Notes, this article contains practical information about HTML. I have encountered in the website development process, I am looking for practical html notes.