PHP Mail

PHP mail gönderme komutu “mail” olarak geliştirilmiştir. PHP kullanarak otomatik elektronik posta gönderme scriptleri hazırlayabilirsiniz. Mail komutunun kullanımı; <?php mail(to,subject,message,headers,parameters); ?> şeklindedir PHP mail fonksiyonu açıklama: mail(to,subject,message,headers,parameters); to : Zorunludur, eposta alıcı veya alıcıların elektronik posta adresidir. subject Zorunludur, elektronik postanın konusu girilir, yeni satır karakteri kabul etmez message :Zorunludur, gönderilen elektronik postanın içeriğini barındırır. […]